Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Vision...

Temat: Dlaczego podrozała woda? Bo to prywatny folwark!
W Gdańsku woda będzie droższa. Rada Miasta umywa ręce?
dziś
Pierwszy raz w historii Gdańska to nie radni zdecydują jaka będzie cena wody. Uchwała w tej sprawie powinna zostać podjęta na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Nie pojawiła się jednak w porządku obrad. Nie oznacza to jednak, że woda od Nowego Roku nie podrożeje. Podrożeje, tyle że nie decyzją rady, a z mocy ustawy.

- Byliśmy bardzo zaskoczeni, gdy dowiedzieliśmy się że podwyżki cen wody nie staną na poniedziałkowej sesji. Jednakże od takiej sytuacji chroni nas ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków. Od 1 stycznia woda podrożeje zatem o 13 groszy - wyjaśnia Izabela Szoll-Czapczyk, rzecznik Saur Neptun Gdańsk, który zaopatruje Gdańsk w wodę.
Jeśli cena wody wejdzie z mocy ustawy, radni nie będą musieli już w tej sprawie podejmować uchwały.

- Może ktoś do tego dążył specjalnie? Może chodziło o niedopuszczenie do debaty w tej sprawie - spekuluje Kazimierz Koralewski, szef klubu radnych PiS.

A debata zapowiadała się gorąco. Woda w 2007 roku drożeje o 2,38 procenta. Z czego Saur Neptun Gdańsk otrzymuje 0,3, a 2,08 procent trafia do Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, która z ceny wody otrzymuje część należną miastu.

Na dzisiejszej sesji radni zajmą się natomiast uchwałami okołobudżetowymi. Chodzi o podwyżki podatków: od nieruchomości, od środkow transportu, opłaty targowej, miejscowej. Żeby weszły w życie od 1 stycznia muszą do 15 grudnia zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Źródło: fotoalbum.ebytow.pl/forum/viewtopic.php?t=284Temat: Przeprowadzka pomnika AK. Powód? - inwestycja
http://www.bip.malbork.pl...=1504&Itemid=93


UCHWAŁA Nr XXI/173/08
Rady Miasta Malborka
z dnia 31 stycznia 2008

w sprawie: zmiany lokalizacji Pomnika Armii Krajowej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Malborka uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miasta Malborka wyraża zgodę na zmianę lokalizacji Pomnika Armii Krajowej i przeniesienie go z miejsca przy ul. Piastowskiej, na nowe miejsce przy ul. Poczty Gdańskiej w Malborku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Miasta Malborka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski

Źródło: marienburg.pl/viewtopic.php?t=3417


Temat: Przeprowadzka pomnika AK. Powód? - inwestycja
Ciekawi mnie jedna rzecz - na BIPie nie ma uzasadnienia wyboru nowej lokalizacji pomnika i projektu uchwały

Jest tylko uchwała, szkoda, bym poczytał jakie to mądre uzasadnienie jest nowej lokalizacji i z kim prowadzono negocjacje i jakie organizacje kombatanckie to zaakceptowały, ale jak widać nie wszystkie informacje w UM są jawne, chociaż takie być powinny, przestrzeganie prawa...


UCHWAŁA Nr XXI/173/08
Rady Miasta Malborka
z dnia 31 stycznia 2008

w sprawie: zmiany lokalizacji Pomnika Armii Krajowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Malborka uchwala, co następuje:

§ 1
Rada Miasta Malborka wyraża zgodę na zmianę lokalizacji Pomnika Armii Krajowej i przeniesienie go z miejsca przy ul. Piastowskiej, na nowe miejsce przy ul. Poczty Gdańskiej w Malborku.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Miasta Malborka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski

Źródło: marienburg.pl/viewtopic.php?t=3417


Temat: Na planie miasta przybędą dwie ulice
Ulica dr. Kasperowicza położona jest na północ od ul. Wypoczynkowej w Opławcu. Zygmunt Kasperowicz urodził się w 1923 r. w Grodnie. W 1942 r. został żołnierzem 13. Brygady Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, przyjmując pseudonim Kędzierzawy. Po wkroczeniu wojsk sowieckich został aresztowany i zesłany do Kaługi, a następnie do obozu ciężkiej pracy. Do kraju wrócił w 1946 r. Po uzyskaniu dyplomu lekarza pracował w Szpitalu Rejonowym w Nakle, a od 1957 r. w Wojewódzkim Szpitalu w Bydgoszczy. Pracę zawodową łączył z aktywną działalnością społeczną. W 1989 r. uzyskał mandat radnego miasta. Dr Kasperowicz zmarł po ciężkiej chorobie w 1993 r.

Z kolei nazwę Wybieg po 30 latach przywrócono uliczce położonej pomiędzy ulicami Solną a mjr. Hubala-Dobrzańskiego.

Uchwała dotycząca nadania nazw ulicom wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Artykuł skopiowany ze strony www. bydgoszcz.pl co o tym sądzicie?
Źródło: kujawskiportal.pl/viewtopic.php?t=295


Temat: : Będą przetargi na pomorskie przewozy regionalne
Pomorskie przetargi - informacja z UMWP

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego skorygował informacje dotyczące przetargów na przewozy pasażerskie na okres od grudnia 2009 do grudnia 2015 r.

Oto informacje z UMWP dotyczące podziału pomorskiego rynku na pakiety:Odcinki styczne, na liniach z Chojnic w kierunku Tucholi, oraz ze Słupska w kierunku Koszalina, władze woj. pomorskiego chcą przekazać do obsługi sąsiednim województwom. Większość umów ma być podpisana na 6 lat, wyjątek dotyczy linii przechodzących przez granicę woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. W tym przypadku umowy mają być roczne. Ma to związek z tym, że w 2010 r. kończą się umowy Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego z PKP Przewozami Regionalnymi i Arrivą.

UMWP zgłosił już przetargi do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Ogłoszenie przetargu nastąpi prawdopodobnie 1 czerwca.

źródło: Rynek Kolejowy
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=6867


Temat: Dawno, dawno temu w odległej Galaktyce...
A ja kocham jedne i drugie! Jednak stare to klasyka i świętość, takich filmów już nie robią ;p


Odkryłam to dopiero niedawno:

W 2005 roku na mocy Uchwały Nr XXVIII/373/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. jednej z ulic we wsi Grabowiec w powiecie toruńskim nadano imię Obi-Wana Kenobiego[1]. Na polskojęzycznych stronach internetowych popularnym żartem jest zamieszczanie zdjęć tabliczki ulicy Obi-Wana Kenobiego, z informacją lub sugestią, jakoby zdjęcie było fotomontażem.

Tutaj tekst ustawy:


Uchwała Nr XXVIII/373/04
Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz.1055 Nr 116, poz.1203 i Nr 214, poz.1806)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:§1. Nadaje się ulicy położonej w miejscowości Grabowiec, oznaczonej na mapie ewidencji gruntów działką nr 278 nazwę:

„Obi-Wana Kenobiego”


§2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.http://img134.imageshack.us/img134/1526/ulicakenobiego.jpg
dnia Czw 20:37, 30 Kwi 2009, w całości zmieniany 1 raz
Źródło: sabatwelistrand.fora.pl/a/a,103.html


Temat: Autobusem po krawędzi bankructwa
Zagadka się rozwikłała...

UCHWAŁA Nr XL / 361 / 09
RADY MIASTA MALBORKA
z dnia 17 września 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Malborka Nr XXXII/292/08 w sprawie opłat za
przewozy środkami publicznej komunikacji miejskiej MZK w Malborku sp. z o.o. na
liniach pozamiejskich.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm. Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1
Wykreśla się w podstawie prawnej Uchwały Rady Miasta Malborka Nr XXXII/ 292/08 z dnia
30 grudnia 2008 r. art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tj.
Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski

UZASADNIENIE
Wojewoda Pomorski pismem WI.III/KH/0912/297/08/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r.
zawiadomił, że wszczął postępow anie w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem
uchwały Nr XXXII/292/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 grudnia 2008 r. Uchybieniem
prawnym był brak w jej treści zapisu o konieczności publikacji tej uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego. Obowiązek ten wyniknął z mylnie użytego w jej
podstawie prawnej przepisu art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo
przewozowe (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.) dotyczącego ustalenia opłat
dodatkowych tam wymienionych, których przedmiotowa uchwała nie zawierała.
Propozycja zmiany w/w uchwały w sposób powyższy jest optymalnym rozwiązaniem
prowadzącym do zgodności z prawem jej treści w obliczu faktu, że konieczność publikacji
powoduje, że nie mogła ona wejść w życie z dniem 01.01 .2009 a jej obowiązywanie
ograniczone zostało do czasu związania Gminy Miejskiej Malbork treścią porozumień
międzygminnych w sprawie realizowania przez Miasto Malbork zadań własnych Gmin w
zakresie komunikacji miejskiej tj. do dnia 01.06.2009 r.
Zgodnie z wyrokiem NSA w spr. II OSK 138/05 z dnia 20.10.2005 r., art. 4 ust 2 ustawy o
gospodarce komunalnej nie stanowi podstawy do stanowienia aktów będących prawem
miejscowym a tym samym nie stwarza konieczności publikacji takiej uchwały co oznacza, że
eliminacja z podstawy prawnej przepisu ww. art. 34a uchyla niezgodność z prawem
zarzucona przez Wojewodę.
http://www.bip.malbork.pl/upload/2272/361.pdf
Źródło: marienburg.pl/viewtopic.php?t=2503


Temat: Wieloletni program zagospodarowania mieszkaniowego
Właśnie się zakończył przed 2 tygodniami, a jak z realizacją - oceńcie sami...
http://bip.malbork.pl/ind...id=23&Itemid=75

Uchwała Nr 394 /XLIX/ 02


Rady Miasta Malborka


z dnia 25 lipca 2002 r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Malborka w latach 2003-2007” .
Działając na podstawie art. 21 z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 1996r., Nr 13 poz. 74 ze zmianami), RADA MIASTA MALBORKA uchwala co następuje:


§ 1


Uchwala się „ Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Malborka w latach 2003-2007” przedłożony przez Zarząd Miasta w formie opisowej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Zobowiązuje się Zarząd Miasta do realizacji „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2003-2007” oraz do pozyskiwania dodatkowych poza budżetowych źródeł finansowania wieloletniego programu.


§ 3


Zobowiązuje się Zarząd Miasta do stosowania podwyżek czynszu za używanie lokali komunalnych zgodnie z art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.


§ 4


1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Ciekawa jest analiza załączników do uchwały
Źródło: marienburg.pl/viewtopic.php?t=2694


Temat: Malborskie Ronda
Sprawa nazw nabrała rozpędu...
http://bip.malbork.pl/zal...62008/rondo.pdf

UCHWAŁA Nr.......................
RADY MIASTA MALBORKA
z dnia.........................................
w sprawie nadania nazw rondom zlokalizowanym w centralnej części miasta Malborka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta
Malborka uchwala co następuje:
§ 1.
Nadaje się rondom zlokalizowanym w centralnej części miasta Malborka nazwy:
● rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Aleja Wojska Polskiego z ulicą Żelazną i ulicą
Gen.Władysława Sikorskiego „ Rondo im. Augustyna Szpręgi”
● rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Tadeusza Kościuszki z ulicą Adama Mickiewicza
i ulicą Piastowską „Rondo Solidarności”
zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały w sprawie nadania nazw rondom zlokalizowanym w centralnej części Miasta
Malborka
Propozycja nazwy ronda u zbiegu ulic Aleja Wojska Polskiego z ulicą Żelazną i ulicą Władysława
Sikorskiego im. Augustyna Szpręgi ma na względzie upamiętnienie postaci Pierwszego Starosty
Powiatowego w Malborku.
Propozycja nazwy „Rondo Solidarności” ma na celu uhonorowanie ruchu obywatelskiego, który
doprowadził do zmiany ustroju społecznego w kraju.
Celowość nadania powyższych nazw rondom poparła Rada Powiatu Malborskiego w swoim
stanowisku wyrażonym w Uchwale Nr XXI/229/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r.

Radni nazwą rondem coś co rondem nie jest.
Źródło: marienburg.pl/viewtopic.php?t=3197


Temat: Sposób na czyste plaże

Przy wejściach na gdańskie plaże stoją drewniane donice do gaszenia papierosów i wiszą znaki "Tu wolno palić". Czyli dalej już nie wolno? - pytają zdezorientowani palacze

Uchwała o zakazie palenia na plażach, którą gdańscy radni przegłosowali 28 maja, wzbudzała emocje jeszcze przed głosowaniem. Nieprecyzyjna, absurdalna i martwa - tak określali uchwałę jej przeciwnicy. Rewolucyjna, edukacyjna, promująca zdrowy tryb życia - to argumenty jej zwolenników.

Gdańskie plaże bez dymu to pomysł pomorskich działaczy Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych.

- Nie chodzi o straszenie, karanie mandatami, kolejne zakazy - tłumaczy Łukasz Balwicki, członek zarządu PTPZ. - Ale o profilaktykę antynikotynową, wielką kampanię prozdrowotną, która ma zmienić nasze myślenie o paleniu papierosów w przestrzeni publicznej jako nieszkodliwym. Przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia bardzo pozytywnie ocenili naszą inicjatywę.

Po Gdańsku zakaz palenia na miejskich plażach wprowadził Olsztyn, zastanawiają się Władysławowo i Kołobrzeg. Tymczasem w te wakacje ani mieszkańcy Trójmiasta, ani turyści raczej nie odczują skutków budzącej tyle emocji uchwały.

- Do nas uchwała wpłynęła 4 czerwca - mówi Monika Sadowska z redakcji Dziennika Urzędowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. - Od tego momentu przeanalizowali ją nasi radcy prawni. W dzienniku mogłaby ukazać się 4 lipca, ale na publikację czekają jeszcze uchwały z maja, więc to potrwa dłużej. A że od momentu ukazania się w druku są jeszcze dwa tygodnie na jej wejście w życie, więc obowiązywać zacznie po 15 sierpnia lub później.

Mimo tego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku już kupił sześć drewnianych donic, które ustawiono przy wejściach na gdańskie plaże strzeżone.

- Wyznaczyliśmy też wstępnie miejsca dla palaczy, przy których umieściliśmy tabliczki z napisem "Tu wolno palić" - mówi Leszek Paszkowski, dyrektor gdańskiego MOSiR-u. - Znaków z zakazem palenia nie możemy ustawić, bo formalnie jeszcze go nie ma.

Na miejsca dla palaczy MOSiR wybrał wejścia, którymi wchodzi się na plaże, przechodzą nimi tłumy spacerowiczów i turystów. Nie unikną chmury tytoniowego dymu.

- Plaża to specyficzny teren - tłumaczy dyrektor Paszkowski. - Nie można niszczyć lasu, wydm, zajmować ścieżek rowerowych i spacerowych, wszędzie są ludzie. Na razie miejsca przy wejściu wydają się najwłaściwsze. Ale i tak życie pokaże, czy to dobry pomysł, i jak to będzie działać.

Źródło: http://miasta.gazeta.pl/t...az_w_druku.html
Źródło: forum.brzezno.net/viewtopic.php?t=29


Copyright (c) 2009 Vision... | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.