działka siedliskowa definicja

Vision...

Temat: kiedy dom jest siedliskiem czyli czescia gospodarstwa rolneg
Ja znalazłam coś takiego:

Zarówno w prawie budowlanym, jak i w innych aktach normatywnych nie ma ustawowej definicjidziałki siedliskowej” czy też „siedliska”. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15.12.1969 r. III CZP 12/69 działką siedliskową jest działka pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=7202Temat: czym różni się działka siedliskowa od budowlanej
Zarówno w prawie budowlanym, jak i w innych aktach normatywnych nie ma ustawowej definicjidziałki siedliskowej” czy też „siedliska”. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15.12.1969 r. III CZP 12/69 działką siedliskową jest działka pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego

Ustawa "Prawo budowlane" nie definiuje w sposób bezpośredni pojęcia "działka budowlana". Posługuje się natomiast pojęciami "teren budowy" czy "nieruchomość przeznaczona na cele budowlane". Zgodnie z art.3 pkt 10 "teren budowlany" jest to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Za działkę budowlaną, w potocznym znaczeniu przyjęło się traktować, teren na którym osoba posiadająca do niego tytuł własności może bez większych problemów, oczywiście po uzyskaniu formalnej zgody właściwych urzędów rozpocząć jakąkolwiek budowę w tym np. domu jednorodzinnego.
Nie jest to jednak definicja jednoznacznie przesądzająca.
Szersze ujęcie pewnych pojęć pojawiających się w ustawie prawo budowlane znalazło się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z późn. zm.). Zgodnie z § 3 cyt rozporządzenia działka budowlana stanowi wydzieloną część terenu, która jest przeznaczona pod zabudowę, na której znajdują się już budynki lub dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pozdrawiam.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=40198


Temat: Rozpiętość konstrukcji i powierzchnia zabudowy - definicje?
Mam problem z interpretacją prawa budowlanego - art29,
"1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

Jak rozumieć "rozpiętość konstrukcji"?

Gdyby to był kwadrat, to pierwiastek z 35 = 5,92 > a to jest więcej niż 4,8, więc nie o maksymalny wymiar tu chodzi.
Może chodzi tutaj o odległość między ścianami nośnymi. Ale chyba tylko wtedy gdy budynek ma strop i drugą kondygnację.
Załóżmy, że dotyczy to również dachu dwuspadowego o konstrukcji krokwiowej. Czy te 4,8 mierzymy w środku pomiędzy ścianami, czy na zewnątrz?

Drugi problem, to powierzchnia zabudowy?
Czy dotyczy to tylko obrysu fundamentów, czy również rzutu dachu?

Co jeśli dach jest wysunięty na kilka metrów i podparty słupami?
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=122972


Temat: Rezydncje
REZYDENCJA - w dawnej Polsce siedziba, niewielka rezydencja ziemiańska wraz z zabudowaniami gospodarczymi i mieszkalnymi, szlachecki dom mieszkalny na wsi lub czasem w mieście, skromny w skali i stylu, typowy dla architektury polskiej do XX w.

REZYDENCJA [łac.], siedziba o charakterze reprezentacyjnym; terminem tym określa się pojedynczą budowlę (zamek, pałac miejski) albo zespół budynków (pałac wraz z oficynami, parkiem, zabudowaniami gosp.)

Oto dwie (zbliżone do siebie) definicje REZYDENCJI

Czy naprawdę taki zespół budynków na działce siedliskowej masz na myśli?
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=28864


Temat: Definicja rozpiętości budynku
Np jak w sentencji poniżej:


Nie wymaga pozwolenia na budowę ale zgłoszenia właściwemu organowi budowa i wykonanie następujących robót budowlanych:

budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;Do tej pory wydawało mi się że to długość, ale 4,8 x 4,8 to sporo mniej niż 35m2.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=93780


Temat: w spr. siedliska
Możliwości "manewrowania" z siedliskiem są duże.
Nie ma bowiem aktu prawnego (w szczególności nie ma takiego zapisu w Prawie budowlanym), który definiowałby, czym jest „siedlisko”, „działka siedliskowa” lub „zabudowa zagrodowa”.
Ale jest orzecznictwo sądowe, zarówno z czasów PRL, jak i III Rzeczpospolitej:
1)opierając się na uchwale SN z 15 grudnia 1969 r. (III CZP 12/69 OSNC 1970/3/39) można przyjąć, że działką siedliskową jest działka pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego.
2)w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka Zamiejs*cowego w Lublinie z 11 grudnia 2003 r. (sygn. akt II S.A./Lu 886/2002) stwierdzono, że skoro ustawa Prawo budowlane nie zawiera definicji pojęć „zabudowa zagrodowa” i „działka siedliskowa”, należy je zatem rozumieć zgodnie z ich znaczeniem gramatycznym.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=52192


Temat: Status działki
A skąd dowiedziałeś się, że działka jest "budowlano-rolna"? Takiej definicji w prawie nie znajdziesz. Domyślam się, że chodzi o działkę rolną z możliwością zabudowy zagrodowej (tzw. działka siedliskowa), ale z tego co widzę nie ma planu zagospodarowania (w planie byłaby prawidłowo zdefiniowane przeznaczenie terenu). Zatem powinieneś wystąpić o wydanie warunków zabudowy.

Napisz jednak więcej szczegółów. Pozdrawiam.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=34002


Temat: odległość od granicy
Działka musi być siedliskowa, ale niekoniecznie już zabudowana budynkami gospodarczymi. Na działce siedliskowej bez trudności można wykazać związek garażu z "budynkiem gospodarczym związanym z produkcją rolną" - jaki urząd np. jest w stanie zanegować konieczność posiadania garażu na "maszyny" :wink:
Tak czy owak, należy zacząć od definicji działki rolnej i siedliskowej.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=12508


Temat: Decyzje o warunkach zabudowy i plany - pomogę !!!
Rzeczywiście definicja działki budowlanej w paragrafie 2 pkt 8 nie jest (również dla Ciebie) najszczęśliwsza - pozwala wyodrębnić z nieruchomości tylko jej część ujętą w planie jako budowlaną i nie brania pod uwagę pozostałej!
Ale w takim razie po co byłą zmiana ( w zwiazku z uchwaleniem nowego planu) przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany, skoro nie spełnia on norm przewidzianych dla działek budowlanych? Całe szczęście, że nie doczytałem się w planie, że z powodu uchwalenia planu ustalono opłatę adiacencka za wzrost wartości nieruchomości... Mogłoby się okazać, że wzrosła, choć nadal można wykorzystywać działkę tylko jako rolną.
Wizyta "u władz" nie zaszkodzi, a co do użyczenia części działki sąsiedniej na potrzeby postępowania o wydanie pozwolenia na budowę to nowatorski pomysł (dotychczas, dla odmiany dzierżawę, stosowano w przypadku zabudowy siedliskowej na terenach bez uchwalonego planu). Sam jestem ciekaw, jak do tego podejdą organy upoważnione do wydania decyzji (może nie skończyć się na I instancji).
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=13318


Temat: Decyzje o warunkach zabudowy i plany - pomogę !!!
os - może dopowiem.
Niech starostwo poda na jakich przepisach bazuje. Bo z tego co wiem, to nie ma takiego przepisu, aby przy aktualnym MPZP wymagane było wielkość "średnie gospodarstwo".
Co wiecej. Zmiana przepisów (kilka lat wstecz) spowodowała, że nie ma już pojecia "siedliska" czy "działki siedliskowej". Zastapiono je jednoznacznym "ZABUDOWA ZAGRODOWA" z bardzo czytelna definicją tejże.
Jesteś rolnikiem w danej gminie (zgodnie z definicją), jest aktualny MPZP, Twoja działka jest oznaczona do zabudowy zagrodowej, to możesz budować bez "średniej". I jeszcze jedno. To Twoje starostwo jest jakieś "dziwne", albo ktoś pracuje w zastepstwie. Nawet jeśli nie ma aktualnego MPZP, to do "średniej" liczy sie areał posiadany: tj własny lub (i) dzierżawiony i nigdzie nie jest napisane od kogo może być ta dzierżawa.
Powodzenia
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=13318


Temat: Decyzje o warunkach zabudowy i plany - pomogę !!!
Witam, ja już prawie kupiłem działkę pod budowę domu ale pokazała się inna możliwość...
mam okazję nabyć 1,7 ha gruntu rolnego IV klasy, w MPZP jest oznaczona jako C119R i opisane jako tereny rolnicze z dopuszczalnym przeznaczeniem: 1. sieci infrastruktury technicznej, 2.obiekty produkcji rolnej, 3. zabudowa zagrodowa
Jest także napisane, że: 1,utrzymuje się istniejącą zabudowę siedliskową
2, zakaz wprowadzania zabudowy mieszkaniowej
A w szczegółowych warunkach zagospodarowanie jest napisane min.:
1,dopuszcza się realizację nowej zabudowy zagrodowej w przypadku powstania w jednym kompleksie nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej jak 5 hektarów przeliczeniowych
2, budynki i obiekty gospodarcze lub inwentarskie lokalizowane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy sytuować w odległości nie mniejszej jak 50 metrów od terenów zabudowy mieszkaniowej
Jestem rolnikiem z definicji i z zawodu, posiadam ponad 5 ha gruntów, działka graniczy z drogą polną przedłużeniem drogi gminnej, po przeciwnej stronie działki (za drogą), są tereny budowy mieszkaniowej
z doprowadzeniem wody i prądu nie będzie problemu-sprawdzałem, MPzP dopuszcza budowę szamba
i teraz moje pytania:
1. Czy ja jako rolnik posiadający areał pow 5 ha mogę na tej działce na zasadach siedliska postawić dom mieszkalny?
2.Czy będzie ode mnie wymagane abym oprócz domu postawił również jakieś budynki gospodarcze?
3. jakie dokumentu muszę złożyc by starać się o pozwolenie na budowę?
Trochę to skomplikowane ale liczę na odpowiedź kogoś zorientowanego w tematyce i z góry bardzo za nią dziękuję:-)
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=13318


Temat: Prawo pierwokupu działki przez Agencję Restrukt. Rolnictwa
Pyrka,

doceniam Twoją dociekliwość w temacie semantyki słowa "sąsiednia", i polecam duuuuużo cierpliwości w rozmowach z paniami z gminy, które na szkoleniu właśnie usłyszały przytoczoną przeze mnie definicję działki sąsiedniej. Dla nich takie źródło jest wiarygodne chyba tak samo jak boskie... :-)
Zgadzam się również ze stwierdzeniem że zawężenia znaczenia powinno się dokonywać drogą stanowienia prawa czyli ustawowo lub rozporządzeniem. Nie znam źródła pisanego spornej definicji, ale próbując ją potwierdzić działania zakończyłem na rozmowie z pracownikiem Ministerstwa Infrastruktury, może i takie istnieje. Gdzieś tu na forum znalazłem info że mają nowelizować tę ustawę i znieść wymóg zabudowanego sąsiedztwa dla działek siedliskowych, ale tu mi pan z MI zaprzeczył że on o niczym takim nie wie. Taki był zamysł ustawodawcy aby uporządkować rozsianą zabudowę. Koniec i kropka.
Co do odwoływania się, oczywiście możesz, i myślę że nawet miałabyś spore szanse wygrać, tylko w tym kraju postępowanie zakończyłoby się gdzieś za mniej więcej 5 lat - nie jestem pewny czy satysfakcja z wygranej zwróciłaby Ci czas kiedy możesz już się wybudować i zamieszkać.

AgaTad - szybkiego powrotu do zdrowia życzę. Jeśli uda Ci się sprężyć to złóż szybko wniosek (to jeden papierek jest), będziesz potrzebowała tylko mapkę zasadniczą, ja nawet jej nie miałem i dołączyłem ją tuż przed wydaniem decyzji. 3mam kciuki
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=11502


Temat: Wiata drewniana
Mówiąc obrazowo a nie cytując prawo:
Ad.1- 35m2 o których piszesz dotyczy wyłącznie bud. gospodarczych związanych z produkcją rolna na działkach siedliskowych lub obiektów gospodarczych w ogrodach działkowych
Ad.2 - W PB brak jest definicji wiaty ponieważ znajduje się ona w Rozporządzeniu w Sprawie Kwalifikacji Obiektów Budowlanych i jest zdefiniowana jako specyficzny rodzaj budynku nie obudowanego ścianami z kilku stron lub w ogóle ich nie posiadający lecz posiadającego dach.
Ad.3. Na wykonanie wiaty o powierzchni zabudowy powyżej 25m2 musisz posiadać pozwolenie na budowę. Przykro mi że traktujesz powyższe jako haracz ponieważ zapłacisz za konkretną robotę. Oczywiście nie musisz płacić haraczu osobie która potrafi i może w/w wykonać, możesz wykonać sobie wiatę nielegalnie co może w przyszłości zaowocować nakazem rozbiórki lub procedura legalizacyjną zaczynającą się od kwoty 25 tys złotych opłaty legalizacyjnej oraz wykonaniu ekspertyzy obiektu łącznie z inwentaryzacją , mapami etc co będzie cię kosztować tyle co projekt budowlany a może i więcej.
Masz jeszcze drugie rozwiązanie - jak Cię nie stać to nie buduj.

Pozostaje mi tylko życzyć szczęścia za podejście w sprawach profesjonalnych usług inżynierskich które jak twierdzisz są haraczem. Pomyśl że mogłeś skończyć liceum o profilu matematycznym , po 5-ciu latach studiowania politechnikę z wynikiem min dobrym (minimum dobrym ponieważ Ci co kończą z mniejszym wiem z doświadczenia że zostają "rysownikami" a nie projektantami) , popracować kilka lat w zawodzie (minimum 10 aby móc powiedzieć że choć trochę znasz się na projektowaniu i PB ), zrobić uprawnienia i cieszyć się braniem haraczu za dziesiątki poświęconych godzin (w przypadku wiaty), użeraniem się z klientami co to myślą że płacą haracz, mają w d...e twoją robotę bo przecież i tak znają się lepiej na budowaniu no i w końcu przecież to ich działka więc czemu ktoś ma im mówić co mogą a co nie mogą, aby zarobić w efekcie parę złotych za dobry tydzień roboty i odpowiedzialność na całe życie, co i tak w przeliczeniu stanowi mniej niż wynagrodzenie za pracę przysłowiowego glazurnika.


Proponuję nie przyzwyczajać się do niskich cen usług inżynierskich ponieważ samorząd zawodowy inżynierów budownictwa szykuje powoli kształt izby inżynierów coś na zasadzie palestry, a to będzie się wiązać z wzrostem cen usług inżynierskich. W normalnych warunkach za udzielenie takiej informacji przy wizycie u inż. powinieneś zapłać 50zł+wat.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=159116


Temat: definicje działek
Witam
Może ktoś wie gdzie mogę znaleźć definicje różnego rodzaju działek np. działka rolno-siedliskowa, rekreacyjno-budowlana, budowlano-usługowa itd
dzięki :wink:
A.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=68071


Temat: „Zgłoszenie” budowy budynku gospodarcze
Mam problem z formalnościami związanymi ze „zgłoszeniem” budowy budynku gospodarczego jako rolnik.
Starostwo opierając się na definicji zabudowy zagrodowej z rozp.min.infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odmawia mi prawa do wybudowania budynku gospodarczego na podstawie art.29 ust.1 pkt1 lit.a ustawy prawo budowlane.

(„Zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych”
„Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m”

Starostwo twierdzi (i wydało w tej sprawie decyzję-sprzeciw), że skoro na mojej działce wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego znajduje się obecnie tylko budynek mieszkalny, to jako rolnik nie mam prawa uzupełnić swojej zabudowy zagrodowej o budynek gospodarczy. Inaczej zdaniem Starostwa wyglądałaby ta sprawa gdyby oprócz budynku mieszkalnego na działce był jeszcze inny budynek (inwentarski lub gospodarczy).
Uważam, że rację mam ja twierdząc, że realizacja mojego zamiaru ma uzupełnić zabudowę zagrodową. Użycie spójnika „lub” pomiędzy określeniami budynków w definicji zabudowy zagrodowej powoduje, że do czynienia z zabudową zagrodową mamy w przypadku, gdy na działce siedliskowej występuje co najmniej jeden z budynków określonych w definicji zabudowy zagrodowej.

Czy ktoś z Państwa przerabiał może taką lub podobną sprawę?
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=31721


Copyright (c) 2009 Vision... | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.